Algemene voorwaarden

Op deze pagina staan onze algemene voorwaarden (ook wel leveringsvoorwaarden) vermeld. Deze voorwaarden zorgen voor helderheid en op deze manier voorkomen we misverstanden en teleurstelling.

 

Firma: BTS Group bvba  hierna genaamd,  “De noterij”


Een bestelling kan geplaatst worden wanneer de klant of consument akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden. 

Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op:

 • Het bestellen van producten via de website van De noterij
 • Het betalen van producten via de website van De noterij
 • Het leveren van producten van De noterij
 • Het retourneren (ruilen) van producten

  Deze voorwaarden zijn opgesteld door

BTS Group BV 

Nationalestraat 99 

2000 Antwerpen

BE0688.813.727

Leidend voor deze voorwaarden is de overeenkomst welke aangegaan wordt tussen de verkoper en koper. Dit zijn:

 • Verkoper 

De aanbieder van de producten via www.denoterij.be. In dit geval is dit BTS Group BV, gevestigd aan de Nationalestraat 99 2000 Antwerpen en ingeschreven onder registratienummer 0688813727 bij de Kamer van Koophandel.

 • Klant / consument of koper 

De klant van De noterij die via de website een bestelling plaatst. Dit kan een natuurlijk persoon zijn of een bedrijf, organisatie of instelling.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden gaan de koper en verkoper deze overeenkomst aan.

Leidend voor deze voorwaarden is de overeenkomst welke aangegaan wordt tussen de verkoper en koper. Dit zijn:

 • Verkoper 

De aanbieder van de producten via www.denoterij.be. In dit geval is dit De noterij, gevestigd aan de Nationalestraat 99 2000 Antwerpen en ingeschreven onder registratienummer 0688.813.727 bij de Kamer van Koophandel.

 • Klant / consument of koper 

De klant van BTS Group bvba die via de website van de noterij een bestelling plaatst. Dit kan een natuurlijk persoon zijn of een bedrijf, organisatie of instelling.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden gaan de koper en verkoper deze overeenkomst aan.

Adres- en bedrijfsgegevens

BTS Group BVBA

Nationalestraat 99

2000 Antwerpen

BTW BE0688.813.727

 

Definities

BTS Group BVBA hierna genoemd  “De noterij” (verkoper)
Het bedrijf achter de webshop die aangeboden wordt via www.denoterij.be en Klant of consument (koper)
Een natuurlijk persoon of bedrijf dat of die een bestelling plaatst via de webshop van de noterij. Als gevolg van deze bestelling gaat deze klant of consument een overeenkomst op afstand aan met Denoterij.

Overeenkomst op afstand
Een akkoord voor een levering van producten door de noterij, op basis waarvan de klant of consument bepaalde rechten en verplichtingen heeft.

Bedenktijd en herroepingsrecht
Een periode waarin de consument of klant een beroep kan doen op het herroepingsrecht of ontbindingsrecht.

Deze periode is veertien dagen. Er kan een beroep worden gedaan op het ontbinden van de overeenkomst op afstand voor bepaalde producten. Omdat de noterij versproducten levert gelden er uitzonderingen op dit herroepingsrecht. Meer informatie is te vinden op de pagina met informatie over het retourneren van producten.

Werkdag
Een dag in de week waarop normaal gesproken aangenomen mag worden dat gewerkt wordt. Dit zijn de dagen maandag tot en met vrijdag.

Dag
Een dag in de week, welke mogelijk een werkdag of een dag in het weekend betreft. Ook wel bekend als een kalenderdag.

Schriftelijke communicatie
Hoewel de definitie voor schriftelijke communicatie bestaat uit de klassieke vorm van communicatie op basis van een communicatie op papier, verstaan wij hieronder ook de elektronische communicatie. Hieronder vallen: e-mails, conversaties via social media (accounts) en alles waaruit duidelijk kan herleid worden om wie het precies gaat (authenticiteit).

 

 

Geldigheid en toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 21 september 2020 en zijn van toepassing op de webshop van www.denoterij.be en bijbehorende service en diensten, alsmede het productassortiment. Leidend hierbij is de overeenkomst op afstand die de consument of klant aan gaat met www.denoterij.be.

Controleer de wijzigingsdatum aan het einde van deze pagina om te zien of er sinds het moment van verschijnen aanpassingen doorgevoerd zijn in deze voorwaarden. 

Zodra een bestelling financieel wordt afgerond zal worden gevraagd of de consument of klant akkoord gaat met deze voorwaarden en zijn deze van kracht voor de bestelling in kwestie.

Indien na het geven van een akkoord het de bedoeling is om de algemene voorwaarden door de consument of klant te laten ontbinden, zal de bestelling automatisch komen te vervallen. Dit dient de consument of klant voordat de bestelling is verzonden kenbaar te maken.

Ontbinding en herroeping

Hoewel de voorwaarden voor ontbinding of herroeping afzonderlijk vermeld staan op deze pagina, is het van belang deze ook op te nemen in onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn immers leidend voor het bestellen van producten via de webshop van www.denoterij.be.

De hoofdpunten van deze voorwaarden voor ontbinding of herroeping zijn:

 • Zonder opgaaf van reden de producten of een deel ervan binnen veertien dagen retourneren.
 • Uitgesloten zijn producten met een beperkte houdbaarheid als beschreven op de pagina met de informatie over retourneren.

Het beroepen op het ontbindingsrecht begint met het informeren van www.denoterij.be  binnen de gestelde termijn van veertien dagen. Neem hiervoor contact op via het contactformulier. Dit bericht wordt hierna bevestigd door een medewerker van De noterij

Het ontbinden of herroepen is alleen mogelijk wanneer de producten door de consument of klant retour gestuurd worden.

De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de consument of klant. Wel wordt het gehele bedrag van de bestelling inclusief de verzendkosten teruggestort. 

De producten worden met alle toebehoren (inclusief een pakbon en vermelding van het ordernummer) verstuurd naar:

BTS Group BV Nationalestraat 99 2000 Antwerpen BE0688.813.727

De noterij beoordeeld of er sprake kan zijn van het restitueren van het bedrag dat voldaan is voor de bestelling waarop het herroepingsrecht van toepassing is.

Het retour bedrag, indien van toepassing, wordt binnen veertien dagen overgemaakt naar de consument of klant.

 

Uitzonderingen op het ontbindingsrecht

De volgende producten zijn uitgesloten:

 • Producten met een houdbaarheidsdatum welke korter is dan veertien dagen na het tijdstip van bezorgen.
 • Producten welke gebruikt of geopend zijn.
 • Producten welke gebonden zijn aan sterke prijsschommelingen of aanbiedingen waarop De Noterij geen invloed heeft kunnen uitoefenen.

 

Prijzen en productaanbod

Alle prijzen die zichtbaar zijn op onze website zijn inclusief 6% BTW. De kosten die voldaan moeten worden voor het verzenden van het product zijn zichtbaar zodra de bestelling afgerond is. Bepalend hiervoor is het invoeren van een postcode van het afleveradres.

Is een product toegevoegd aan de winkelwagen en wordt er afgerekend, dan zal de prijs van het artikel niet wijzigen. Het bedrag dat zichtbaar is in de getoonde productinformatie is leidend. Indien er akkoord gegaan wordt met de elektronische aankoop, dan zal deze prijs ook zichtbaar zijn in iedere verdere vorm van communicatie.

Is het product aangekocht buiten een periode waarvoor een actie of aangepaste prijs geldt, dan is het niet mogelijk om achteraf in aanmerking te komen voor korting.

 

Financiële afhandeling

De overeenkomst tussen De noterij en de klant of consument is definitief wanneer er gekozen is voor de optie om te betalen. Hiermee stemt de klant of consument in met de algemene voorwaarden en is hiermee het bedrag ter waarde van de bestelling, de eventuele verzendkosten en de eventuele transactiekosten (alleen van toepassing op achteraf betalen) verschuldigd.

Het betalen van de bestelling is mogelijk via het betalingsplatform Mollie.com. Hierbij heeft de klant of consument de keuze uit:

 • Een betaling via creditcard
 • Een betaling via bankcontact
 

Levering / bezorging

De noterij is verplicht om na het afronden van de bestelling over te gaan tot de verwerking van de bestelling. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode, is er wel of geen sprake van een daadwerkelijke financiële transactie. Deze is alleen van toepassing op bestellingen waarvoor is afgerekend met of via Mollie. Leidend hierbij is de productvoorraad. De bestelling zal, indien op voorraad, de volgende werkdag geleverd worden. 

Er worden geen bestellingen bezorgd op de volgende dagen: maandag en zondag.

Voor het bezorgen (leveren) van bestellingen maakt De Noterij gebruik van het netwerk van PostNL/BPOST.

Mocht een product niet op voorraad zijn, dan wordt de bestelling zoveel mogelijk afgerond. Er wordt altijd gekeken naar een passende oplossing. Deze kan bestaan uit:

 • Het aanbieden van een vervangend product (na overleg).
 • Een restitutie van het bedrag dat betaald is voor het product. Dit kan echter nooit meer zijn dan vijftig procent van het totale aankoopbedrag.
 • Een kortingsbon voor een eerstvolgende bestelling via de webshop van De Noterij.

 • Omdat De Noterij gebruik maakt van het netwerk van PostNL krijgt u altijd een track and trace code op het opgegeven e-mailadres.

Wat als de bestelling bij u thuis aangeboden wordt en u bent niet thuis? 

De eerste keer: Dit kan een keer gebeuren, de kooerier laat een briefje achter.
De tweede keer: Wordt uw pakket bij een dichtsbijijnde postpunt gelerverd. 

De derde keer: Uw pakket wordt wordt terug gestuurd naar de afzender. En de retour kosten zijn voor de klant.

 

 

Verzendkosten

Standaard is het verzendbedrag ingesteld op € 2,95 of 4,95 per verzending. Is het totaalbedrag van de bestelling, exclusief de bezorgkosten hoger dan € 35, dan worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

Meer over de verzendkosten is te vinden via.

 

 

Klachten en garantie

Van De noterij mag de consument of klant verwachten dat er alles aan gedaan zal worden om de producten in een ordelijke staat te leveren. Hierbij horen ook instructies voor het bewaren van de producten welke onderdeel vormen van de bestelling. Het bewaaradvies is te vinden op de verpakking of op de website.

Het assortiment uit onze webshop mag aan alle redelijke verwachtingen van de klant of consument voldoen. Aanvullende garanties kunnen echter niet geleverd worden.

Is het product niet in orde door een fout tijdens productie of het vervoer, dan zal een nieuw of vervangend product geleverd worden. Is duidelijk dat er sprake is van een product dat niet meer is opgenomen in het assortiment, dan zal een alternatief aangeboden worden. Tenzij er sprake is van een product met een vervangende waarde die hoger ligt dan het reeds voldane bedrag. In dit geval wordt een kortingsbon gegeven. Deze kortingsbon kan gebruikt worden in de webshop van De Noterij.

Mocht blijken dat het product door onzorgvuldigheid van de klant of consument in een onredelijke staat terecht is gekomen, dan vervallen bovenstaande garanties onmiddellijk. Hieronder vallen: onjuiste opslag, het niet in acht nemen van de uiterste houdbaarheidsdatum of het incorrect openen of sluiten van het verpakkingsmateriaal.

 

Klachten

Op onze website kan een klacht over een bestelling ingediend worden. Deze klacht zal binnen twee werkdagen na ontvangst voorzien worden van een eerste reactie (ontvangstbevestiging). Hierna heeft De Noterij veertien dagen de tijd om een antwoord te formuleren of een oplossing aan te bieden. Het afhandelen van een klacht zal altijd schriftelijk plaatsvinden.

Aandachtspunt hierbij is de uiterste houdbaarheidsdatum van onze (vers)producten. De garantie is vanzelfsprekend afhankelijk van de levensduur van het product. Een klacht dient daarom binnen 48 uur na levering kenbaar gemaakt te worden.

Mocht er sprake zijn van een beschadiging of defect welke het gevolg is van het vervoeren van de bestelling, dan geldt eveneens een termijn van 48 uur waarbinnen dit kenbaar gemaakt kan worden. Hiervoor zijn aanvullende gegevens noodzakelijk, zoals fotomateriaal van het product of de verpakking.

 

Akkoord met de voorwaarden?

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat er ingestemd wordt met deze algemene voorwaarden. Alleen door het plaatsen van een vinkje is het mogelijk om over te gaan tot het maken van een financiële transactie via iDEAL.